Vad är Cybersäkerhetsmärket?

Cybersäkerhetsmärket beviljat av Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom visar att en produkt eller en tjänst som är försedd med märket har konstruerats på ett informationssäkert sätt och uppfyller Traficoms kriterier avseende informationssäkerhet. Märket används för nätanslutna smarta konsumentenheter, dvs. så kallade IoT-enheter. Sådana är till exempel smarta tv-apparater, smarta armband och hemroutrar.

Varför är det viktigt med informationssäkerhet?

Det finns obegränsat med information och tjänster på internet. För att tryggt kunna använda dem krävs dock att informationssäkerheten har beaktats. En förutsättning för informationssäkerhet är förutom att apparaten kan användas säkert även en kunnig användare. Även en säker apparat kan bli osäker om den används fel. Därför bör var och en lära sig om informationssäkerheten i de apparater eller tjänster de använder för att kunna använda dem på ett säkert sätt.

Företagen som deltar

Vi identifierade behovet att förbättra cybersäkerheten för produkter som ansluts till nätet – och så uppstod Cybersäkerhetsmärket. Redan nu hittas en betydande del av de skadliga programmen i smarta enheter och undersökningarna har visat att mängden ökar hela tiden. I kraven för Cybersäkerhetsmärket har vi beaktat de aspekter och tillvägagångssätt som åtminstone borde vara i skick för att man ska kunna undvika de vanligaste hoten. Nyttan med Cybersäkerhetsmärket skulle emellertid inte kunna verkställas utan modiga och ansvarstagande företag. Pilotföretagen Polar, DNA och Cozify har haft en avgörande betydelse när konceptet testats och skapats och deras produkter har fått de första Cybersäkerhetsmärkena. Efter pilotförsöket har även RuuviTag, Philips Hue och THL fått Cybersäkerhetsmärket.

Internationellt samarbete

Cybersäkerhetsmyndigheterna i Finland och Singapore erkänner och godkänner cybersäkerhetsmärken som de beviljat och förfaranden och kriterier som hänför sig till det. Det globala samarbetet mellan myndigheterna gör det enklare för företag att kommunicera konsumenter om informationssäkerheten i sina smarta enheter på den globala marknaden för smarta apparater.
Polar, THL, Ruuvi, Wattinen, DNA, Philips hue, Cozify, Datek