För köpare av en smart enhet är Cybersäkerhetsmärket en garanti för att informationssäkerhetsaspekter i anslutning till produkten och tjänsten har beaktats.

Vad garanterar Cybersäkerhetsmärket?

Cybersäkerhetsmärket har skapats för att hjälpa dig att göra säkra val. Märket anger att produkten eller tjänsten uppfyller Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverkets krav på informationssäkerhet – en officiell och oberoende aktör har bekantat sig med produktens informationssäkerhetsegenskaper för dig. En produkt eller tjänst som är försedd med Cybersäkerhetsmärket är konstruerad så att den skyddar användaren och hens information från de vanligaste hoten på internet. Tillverkaren guidar användaren i att använda produkten eller tjänsten säkert. Dessutom erbjuds information om tekniska lösningar för informationssäkerhet och om skyddsmetoder.

Inte ens den bästa informationssäkerheten är helt komplett och det är inte möjligt att skydda sig från angrepp från alla håll. Majoriteten av informationssäkerhetskränkningarna beror emellertid på att grundläggande informationssäkerhet har försummats när produkten eller tjänsten planeras och används. Genom att ingripa i dessa problem kan man stoppa merparten av bristerna i informationssäkerheten och de skador dessa orsakar.

Läs mer om kraven (Extern länk)

Checklista för säker användning av smarta enheter

Vi har listat saker med vilka du kan förbättra informationssäkerheten i din produkt. Tänk på att dessa åtgärder har en stor inverkan på säkerheten:

  1. När du börjar använda en apparat och en tjänst ta i bruk ett tillräckligt starkt lösenord. Olika lösenord för varje tjänst. 
    Läs också: Ju längre desto bättre - Så här skapar du ett bra lösenord (Extern länk)
  2. Glöm inte programuppdateringar. Programuppdateringarna innehåller också viktiga säkerhetsuppdateringar. 
  3. En gammal produkt kan vara en informationssäkerhetsrisk om den inte längre får informationssäkerhetsuppdateringar. Kontrollera produktens livscykel på tillverkarens sidor.
    Så här kan du återvinna dina apparater säkert (Extern länk)
  4. Välj en informationssäkerhetscertifierad produkt, om möjligt. Informationssäkerhetscertifieringen fortskrider och allt flera produkter har ett informationssäkerhetscertifikat.

Flera produkter även via internationellt samarbete

Cybersäkerhetsmyndigheterna i Finland och Singapore erkänner ömsesidigt cybersäkerhetsmärken som de beviljat. Båda märkena baserar sig på samma standard. Cybersäkerhetsmärkena får en allt starkare ställning då de och kriterierna för dem görs i internationellt samarbete. Ett cybersäkerhetsmärke som beaktar internationella standarder tål jämförelser och garanterar för sin del en stark satsning på informationssäkerhet.

De olika ländernas cybersäkerhetsmärken behöver inte alltid samma granskningsförfarande som Cybersäkerhetscentrets officiella Cybersäkerhetsmärke. I Singapore finns cybersäkerhetsmärkena på fyra nivåer. Finlands Cybersäkerhetsmärke motsvarar nivån 3 och 4 i Singapore, alltså de högsta nivåerna, och du hittar dem på webbsidorna för Cybersäkerhetsmärket. På webbsidorna för Singapores cybersäkerhetsmyndighet finns även produkter på lägre nivåer, alltså nivå 1 och 2. Bekanta dig gärna med dem.

Bekanta dig med Singapores produkter (Extern länk)

Alla informationssäkerhetscertifikat behöver inte nödvändigtvis samma granskning av säkerhet som vårt Cybersäkerhetsmärke. Därför är det berikande att bekanta sig med deras kriterier.

Uppdaterad