Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom strävar efter att garantera sin webbplats tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen tietoturvamerkki.fi.

Situationen beträffande webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) (Extern länk) (Extern länk) till vissa delar. Däremot uppfyller webbplatsen de kritiska kraven på nivåerna A & AA enligt WCAG-kriterierna. Krav som inte iakttagits och tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Innehållet som nämns nedan är inte tillgängligt av följande anledningar:

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (Extern länk) (Extern länk) har inte iakttagits

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kraven:

  1. (WCAG 1.3.1) Bildillustrationer på webbplatsen har oklara textalternativ, vilket försämrar användarupplevelsen om man använder skärmläsare.

Vissa typer av innehåll omfattas inte av den tillämpliga lagstiftningen

Följande innehåll och/eller funktioner är inte tillgängliga eftersom de inte omfattas av den lagstiftning som tillämpas (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

  1. På Traficoms Youtube-kanal och Dreambroker-tjänst finns videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020.  En del av detta videoinnehåll saknar textning och/eller syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas bort.

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 31 Augusti 2022.

Utlåtandet granskades senast den 31 Augusti 2022.

Respons och kontaktuppgifter

Noterade du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att kunna erbjuda information och innehåll i ett tillgängligt format så fort som möjligt! Du kan kontakta oss antingen med hjälp av webblanketten eller per e-post.

Lämna respons om tillgängligheten på denna webblankett (Extern länk) (Extern länk)

Respons kan skickas per e-post till: viestinta(at)traficom.fi

Ansvaret för tillgänglighet på webbsidorna för Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom och för hantering av respons ankommer på Cybersäkerhetscentret.

Genomförande

Om du noterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först respons till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte har fått något svar efter två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats tillgänglighetskrav.fi finns information om hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

  • www.tillgänglighetskrav.fi
  • webbtillganglighet(at)rfv.fi
  • telefonnummer till växeln 0295 016 000
Uppdaterad